Ir a la página principal
Directorio de Empresas de Empleo

CANDIDATOS
 Insertar currículo
Menú privado
Buscador de ofertas
Empresas colaboradoras
Formación
Noticias
EMPRESAS
Alta de empresa Gratis!
Menú privado
Servizos e tarifas
Servizos a empresas
Noticias
RECURSOS
E-learning
¿Quen somos?
Consellos laborais.
Tests psicotécnicos !!
Preguntas frecuentes
Recoméndanos
Contacto
Axenda Cultural
 Servizos a empresas

MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABALLO
Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo

A súa empresa precisa ter cuberta a responsabilidade ante o accidente de traballo e a enfermidade profesional dos seus traballadores, tanto por normativa legal como polos intereses empresariais.

Mutua Galega, Mutua de Accidentes de Traballo, fundada no 1958 e rexistrada co número 201, é unha asociación de empresarios, con personalidad xurídica propia y ausencia total de ánimo de lucro, cuio obxeto é colaborar na xestión da Seguridad Social centrando su actividad en la cobertura de los riesgos derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

O ámbito da mutua galega se centra nas provincias de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa, Cádiz, Huelva,Málaga, As Palmas de Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, León, Valencia e Granada contando con 79.564 mutualistas asociados, que emplean a 235.225 traballadores e con unhas cuotas recaudadas ó 31-XII-2002 de 126212541,93 Euros.

Mutua Galega foi creada específicamente para prestar uns servicios especializados ó mundo do traballo, entendendo que o accidente laboral debe de ser concebido como un todo único, integral, en cuio estudio e tratamento debese de actuar nos niveis Preventivo, Asistencial e Rehabilitador.

Ó servicio da nosa organización traballan na plantilla 300 persoas ca adecuada calificación profesional e unha constante atención á formación e posta ó día, nos que Mutua Gallega basa a súa organización, combinando adecuadamente os medios económicos e técnicos.

Ademáis, a Mutua dispone dun amplio número de colaboradores, asesores e especialistas, cun alto prestixio profesional, que aseguran o correcto funcionamento en todas ás suas áreas de xestión.

A participación dos empresarios mutualistas na xestión da Mutua, mediante a sua presencia e toma de decisión nos órganos de gobierno da Entidade, garantiza a mellora constante das prestacions e a atención as novas necesidades sociais nas empresas.


ver páxina web
 
 
 
2021 GaliciaEmpleo.net
Versión en español    |   Aviso Legal   |   Privacidade |   Mapa   |   Contacto   |